Author: IbadahSg

waqaf al-quran and waqaf of building

  WAKAF Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jualbeli, pewarisan, hibah(hadiah) dan wasiat disamping mengekalkan sumber fizikalnya (ain). Wakaf merupakan suatu pemilikan yang tidak sempurna kerana pemilikan ain (benda yang diwakafkan)  adalah kerana Allah S.W.T atau dihukumkan sebagai milik Allah S.W.T  Adapun manfaat atau hasil wakaf…

Pengorbanan Anda Siapa Yang Meraihnya ?

Mempertahankan Akidah berdasarkan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah keutamaan Ibadah.sg Training & services LLP dalam mengembangkan jaringan dakwah amal secara kolektif sehingga ke Indonesia,Vietnam,Bangladesh dan Philipphines (Manila) . Umat Islam di beberapa Negara yang agak kurang baik ekonominya pada hari ini lebih mudah dipesongkan agamanya jika di bandingkan dengan umat Islam yang hidup di…